Povrat i zamjena robe

PRAVO ODUSTANJA OD KUPNJE, POVRAT ROBE

Kupac ima pravo odustati od ugovora/kupovine tako, da u roku od četrnaest (14) dana od primitka pošiljke, dobavljača pismeno obavijesti,  da odustaje od ugovora/kupovine na e-mail adresu info@shanaya-fashion-hr.com, robu vrati dobavljaču u roku od trideset (30) dana nakon slanja pismene obavijesti, s time da će sam snositi troškove vraćanja. Roba se mora vratiti neupotrijebljena i neoštećena, sa priloženom kopijom računa na adres,

GAAN, spletna prodaja, Andrej Gazvoda s.p.,

Goriška vas pri Škocjanu 16,

8275 Škocjan

Nakon isteka  najmanje jednoga od tih razdoblja odustajanje od ugovora / kupovine nije moguće. Vraćanje robe dobavljaču u roku od četrnaest (14) dana nakon primitka,  smatra se za obavijest o odustajanju od ugovora. Dobavljač ne prihvaća pošiljke na otkupninu. Kupcu će se otkupna cijena robe vratiti što je prije moguće, a najkasnije u roku od trideset (30) dana nakon primitka vraćene robe. Kupcu će se otkupna cijena vratiti samo na njegov bankovni račun.

 

ZAMJENA ROBE

Korisnik ima pravo na zamjenu naručene robe na način, da u roku od četrnaest (14) dana nakon primitka pošiljke dobavljača pismeno obavijesti o zamjeni robe na e-mail info@shanaya-fashion-hr.com, robu vrati dobavljaču u roku od trideset (30) dana nakon slanja pisane obavijesti, s time da će sam snositi troškove vraćanja. Roba se mora vratiti neupotrijebljena  i neoštećena, biti popraćena kopijom računa na adresu:

GAAN, spletna prodaja, Andrej Gazvoda s.p.,

Goriška vas pri Škocjanu 16,

8275 Škocjan

inače se ne može zamijeniti robu. Nakon isteka najmanje jednog od navedenih  rokova, roba se ne može mijenjati. Troškove ponovnog slanja vraćene robe snosi dobavljač. Ako dobavljač nije u mogućnosti u roku od trideset (30) dana od dana primitka neodgovarajuće robe kupcu isporučiti zamjenske robe, obavezuje se vratiti kupovnu cijenu.